Thủ Thuật

Sửa lỗi không thể format ổ cứng mới mua “MediaKit reports not enough space” trên macOS

Mình mới mua một ổ cứng 2TB về để làm ổ backup cho Time Machine. Ổ được format sẵn chuẩn NTFS, mình muốn format lại theo chuẩn APFS nên chạy Disk Utility để Erase cái ổ theo chuẩn APFS, thế nhưng vừa nhấn thì ngay lập tức máy hiện lên lỗi ” MediaKit reports not enough space on device for requested operation” Tạm dịch là “MediaKit thông báo thiết bị không đủ dung lượng để thực hiện việc format”

Quái lạ, ổ mới mua mà, chưa chép gì mà, tại sao lại có lỗi này? Mình thử lại hàng chục lần với đủ kiểu định dạng từ FAT đến HFS đều bị báo lỗi. Đem ổ qua máy Windows format thì chỉ trong vài giây là xong, cắm vào Mac vẫn nhận vẫn đọc bình thường, nhưng dùng Mac để format thì lại dính lỗi, vậy nguyên nhân do đâu? Có phải do ổ cứng hư không?

Sửa lỗi không thể format ổ cứng mới mua   Ổ cứng mới mua, mà cứ format là báo lỗi thế này, rất cay

Lỗi này do macOS, không phải do ổ cứng.

Nếu gặp lỗi này, có thể bạn rơi vào một trong hai trường hợp dưới đây:

Nguyên do 1: Với các hệ điều hành như Sierra hoặc thấp hơn, bạn cứ cắm ổ cứng vào, format thành chuẩn exFAT hay FAT hay HFS+ bình thường, không ai nói gì bạn cả.

Thế nhưng với máy chạy High Sierra, bạn muốn format ổ cứng ngoài theo chuẩn APFS thì trước tiên phải đưa nó về HFS+ trước rồi mới format theo APFS được. Nếu bạn lỡ ngay từ đầu chạy Disk Utility và chọn Erase theo APFS thì sẽ dính lỗi này, sau khi đã dính lỗi thì ổ đó sẽ không thể format bằng Mac được nữa.

Nguyên do 2: Mac yêu cầu ổ cứng phải có phân vùng EFI dung lượng lớn hơn 200MB, nếu phân vùng EFI của ổ cứng nhỏ hơn 200MB thì sẽ báo lỗi.

Với cả hai lỗi trên thì dùng Windows format FAT hoặc exFAT thì cắm vào vẫn dùng bình thường, nhưng đưa vào Mac thì không thể format, muốn sửa phải dùng Mac Terminal

Quy trình như sau:

1. Chạy Terminal
2. Kiểm tra xem tên ổ ngắn ngoài là gì bằng lệnh: diskutil list

Sửa lỗi không thể format ổ cứng mới mua

Chạy lệnh xong mình xác định được ổ gắn ngoài tên là disk2, cần ghi nhớ tên này, có thể ổ của bạn là tên khác nhé

3. Chúng ta sẽ unmount cái ổ đó để thực hiện các bước tiếp theo, bằng lệnh diskutil unmountDisk force disk2

Chạy xong sẽ được kết quả: Forced unmount of all volumes on disk2 was successful

4. Chúng ta sẽ ghi dữ liệu zero vào ổ bằng lệnh sudo dd if=/dev/zero of=/dev/rdisk2 bs=1024 count=1024

Bạn nhớ thay disk2 bằng tên ổ đĩa của bạn, nếu ổ của bạn có tên khác nhé, sau khi enter, bạn nhập mật khẩu của mình vào, được kết quả

Sửa lỗi không thể format ổ cứng mới mua

5. Giờ thì thử format theo định dạng HFS+ cho ổ nhé, Dùng lệnh: diskutil partitionDisk disk2 GPT JHFS+ “Elements” 0g
Chỗ “Elelements” là mình đặt tên ổ, bạn có thể thay đổi thành gì cũng được

Sửa lỗi không thể format ổ cứng mới mua

Sau vài chục giây máy báo thành công là OK rồi, quá ngon

Giờ bạn có thể dùng Disk Utility để Format lại ổ theo chuẩn gì cũng được nhé, kể cả APFS hoặc HFS, exFAT vv và vv

Sửa lỗi không thể format ổ cứng mới mua